Bramy szybkobieżne dla pomieszczeń czystych

Zamysł powstania pomieszczeń czystych, tzw. „cleanroom” wynika z coraz prężniej rozwijającej się technologii. Rozwój miniaturyzacji układów scalonych, półprzewodników, optyki precyzyjnej, badań farmaceutycznych czy chemiczno – biologicznych, zmusza inwestorów do wzmożonej pracy nad bezpieczeństwem przebiegu procesu wytwórczego. Niebezpieczeństwo związane z tego typu pracami jest bowiem znaczne.


pomieszczenia cleanroom W przemyśle farmaceutycznym w trakcie badań biologiczno – chemicznych istnieje wysokie prawdopodobieństwo skażenia atmosfery oraz zniweczenia prac badawczo – produkcyjnych. Istniejące zagrożenie, które mogłoby się przedostać poza obszar prac skłoniło do poszerzenia wiedzy w tym zakresie i zwiększenie nacisku na bezpieczeństwo. W skład zabezpieczeń wchodzą specjalne klimatyzatory, filtry HEPA, śluzy, specjalne działania prewencyjne oraz inne urządzenia. Spośród wielu zabezpieczeń jednym z najistotniejszych i newralgicznych są przegrody, które stanowią barierę przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń.

Specjalistą w zakresie przegród jest belgijska firma Dynaco posiadająca w swojej ofercie 15 zasadniczych typów bram szybkobieżnych. Dynaco rozwija swoje produkty już ponad 25 lat i dzięki prostej konstrukcji, wysokiej klasy materiałom, zapewnia niesamowitą trwałość sięgającą 1.000.000 cykli, co klasyfikuje markę w czołówce światowych producentów z segmentu przemysłowych bram szybkobieżnych.

Bramy szybkobieżne dedykowane do pomieszczeń czystych

W ofercie znajdują się dwa modele bram dedykowanych specjalnie dla pomieszczeń czystych D 311 CL oraz D 313 CL (tab.1).

Tab. 1. Charakterystyka bram

Parametr / typ bramy D311 CLbrama szybkobieznaD-311 cleanroom D313 CLbrama szybkobiezna D-313 cleanroom
Przepuszczalność wody Klasa 3 Klasa 2
Obciążenie wiatrem

Klasa 1

Klasa 2 (do wymiaru wysokości 3500 na 3000mm szerokości)

Klasa 1

Klasa 2 (do wymiaru wysokości 3500 na 2500mm szerokości)

Przenikalność wiatru Klasa 3 Klasa 3

Odporność bramy szybkobieżnej CL na czynniki zewnętrzne

Głównym zastosowaniem bram szybkobieżnych CL są pomieszczenia typu „cleanroom”, czyli pomieszczenia o ściśle kontrolowanych parametrach środowiskowych oraz takich, gdzie kluczowe znaczenie odgrywa zabezpieczenie przed skażeniem obszaru pracy. Brama szybkobieżna D 313 CL spełnia rygorystyczne wymogi czystości, w wyniku czego jest kompatybilna z pomieszczeniami 6-tej klasy sterylności atmosfery wg ISO14644-1 (tab.2).

Tab. 2. Klasy odporności na czynniki zewnętrzne

Parametr / klasa odporności Przepuszczalność wody Obciążenie wiatrem Przenikalność wiatru
0 Brak klasyfikacji Brak klasyfikacji Brak klasyfikacji
1 30Pa 300 Pa 24 m³/h/m²
2 50Pa 450 Pa 12 m³/h/m²
3 >50 Pa 700 Pa 6 m³/h/m²
4 1 000 Pa 3 m³/h/m²
5 >1 000 Pa 1,5 m³/h/m²

Wyposażenie bramy szybkobieżnej do pomieszczeń czystych

Bramy szybkobieżne dedykowane do pomieszczeń czystych wyposażone są w dodatkowe uszczelnienia, w  elementy ze stali szlachetnej (wykonanie opcjonalne) oraz z neutralnych polimerów. Napęd posiada certyfikat IP55, a całość konstrukcji posiada maskownice prowadnic oraz bębna nawojowego ograniczające penetrację czynników zewnętrznych. Obie bramy szybkobieżne wyposażone są w blok ponownego wprowadzania płata bramy po kolizji oraz unikalne rozwiązanie doszczelniające przestrzeń wokół bębna nawojowego. Bęben obraca się w przeciwną stronę niż w przypadku pozostałych typów bram szybkobieżnych, zapewniając tym samym przyleganie płata bramy do obudowy.

Klasy czystości

Tab.3. Możliwy zakres pełnionych funkcji w zależności od klasy czystości atmosfery

Klasa czystości

Możliwe zastosowanie bram szybkobieżnych w zależności od klasy czystości

ISO 3

Producenci układów scalonych bazujących na elementach submikronowych – mniejszych niż mikrometr.

ISO 4

Producenci półprzewodników oraz układów scalonych o wymiarach nie większych niż 2 mikrometry

ISO 5

Pomieszczenia wolne od bakterii oraz innych cząstek stałych, przeznaczone zwykle do aseptycznej produkcji leków oraz implantów do transplantacji.

ISO 6

Wytwarzanie wysokiej jakości osprzętu optycznego. Montaż miniaturowych łożysk oraz żyroskopów precyzyjnych.

ISO 7

Montaż precyzyjnych układów hydraulicznego oraz pneumatycznych, serwomechanizmów, zaworów, precyzyjnych urządzeń czasowych oraz przekładni.

ISO 8

Ogólne prace optyczny, zasadniczy montaż elementów elektronicznych, hydraulicznych oraz zespołów pneumatycznych.

Czysta atmosfera jest złożonym tematem, na który składa się wiele aspektów. Klimatyzacja zapewnia nieustanną wymianę powietrza oraz powoduje nadciśnienie. Filtry HEPA utrzymują zanieczyszczenia z dala od strefy roboczej, a bramy szybkobieżne skracają czas wymiany mas powietrza oraz zapewniają szczelność. Według przepisów, pomieszczenia czyste można zakwalifikować od ISO 1 do ISO 9. Im niższa liczba cząstek stałych w atmosferze, tym wyższa klasa czystości.

Tab.4. Przyjęte klasy czystości wg. normy ISO 14644-1 pod względem stężenia cząstek stałych znajdujących się w powietrzu w sektorach oraz pomieszczeniach czystych.

Klasy czystości Maksymalna ilości cząstek stałych przypadających na 1m3 powietrza (wartości podane w mikrometrach)
≥ 0,1 ≥ 0,2 ≥0,3 ≥ 0,5 ≥ 1 ≥ 5
ISO 1 10 2
ISO 2 100 24 10 4
ISO 3 1000 237 102 35 8
ISO 4 10000 2 370 1 020 352 83
ISO 5 100000 23 700 10 200 3 520 832 29
ISO 6 1000000 237 000 102 000 35 200 8 320 293
ISO 7 352 000 83 200 2 930
ISO 8 3 520 000 832 000 29 300
ISO 9 35 200 000 8 320 000 293 000

Spełnienie powyższych założeń jest niezbędnym etapem do osiągnięcia celu, jakim jest uzyskanie czystej atmosfery pracy.


Przeczytaj także:

Jak nie rozpuścić pieniędzy inwestora, czyli o kosztach eksploatacji bram szybkobieżnych w mroźni

Bramy szybkobieżne jako urządzenia dedykowane do konkretnych warunków pracy

Bramy szybkobieżne dla chłodni i mroźni

Bramy szybkobieżne w połączeniu z innymi bramami