Bramy szybkobieżne dla chłodni i mroźni

Bramy szybkobieżne dla chłodni i mroźni

Każdy sektor przemysłu posiada specyficzne uwarunkowania dla bram przemysłowych, które należy spełnić, aby działały prawidłowo i spełniały swoje funkcje. Nie inaczej jest z przemysłem chłodniczym i mroźniczym, gdzie między dzielonymi pomieszczeniami występują duże różnice temperatur.


Wymiana mas powietrza między dzielonymi pomieszczeniami może w mroźni powodować wiele problemów, takich jak:

 • uszkodzenie towarów lub wózków widłowych spowodowane zalegającym na podłodze lodem
 • brak stałej temperatury – wzrosty temperatury wewnątrz mroźni powodują utratę energii i wysokie koszty utrzymania
 • zamarzanie elementów mechanicznych -lód tworzący się na częściach urządzeń w istotny sposób skraca ich żywotność oraz zmniejsza efektywność ich działania.
 • usuwanie oblodzenia

Częste otwieranie bram powoduje wymianę zimnego powietrza z mroźni i powietrza ciepłego pochodzącego z pomieszczenia przyległego. Zjawisko to nazywane jest konwekcją. W warunkach chłodniczych oznacza to, że zimne powietrze ucieka z mroźni do ciepłego pomieszczenia przyległego, podczas gdy ciepłe powietrze przemieszcza się górną częścią otworu bramowego do mroźni.

Na czym polega konwekcja?
Konwekcja
 • strata energii przez otwieranie i zamykanie drzwi
 • fizyczny ruch powietrza

  80 % strat energii

zrozumiec konwekcje

Na czym polega przenikanie i przewodzenie?

Przenikanie to przenoszenie ciepła z pomieszczenia o temperaturze wyższej do pomieszczenia o temperaturze niższej, spowodowane m.in. zbyt słabym uszczelnieniem. Stanowi 15 % strat energii w chłodniach i mroźniach. Przewodzenie przez materiał bramy stanowi 5 % strat energii.

zrozumiec przenikanie, przewodzenie

Przenikanie
 • straty energii poprzez krawędź drzwi
 • słabe uszczelnienie

  15 % strat energii

Przewodzenie
 • strata energii poprzez panel drzwi
 • ubytek przez materiał

  5 % strat energii


Straty energii spowodowane otwartą bramą

unikalny system samonaprawy kurtyny

straty energii przez otwarta brame

 

Specyfika warunków pracy w magazynach głębokiego mrożenia wymaga od stosowanych urządzeń technicznych możliwości odpowiedniego sterowania. Podczas eksploatacji bram w mroźni nie można wykluczyć losowych zdarzeń w postaci kolizji środków transportu wewnętrznego z bramą. Przypadkowe kolizje są przeważnie brzemienne w skutkach dla bram twardych lub bram miękkich, które zawierają elementy sztywne i łamliwe. Kolizje powodują znaczne uszkodzenia, a co za tym idzie, wydłużony czas ciągłego otwarcia bramy. W pomieszczeniach mroźniczych często mamy do czynienia z wysokim przejściem, dzięki czemu możliwy jest przejazd wózków widłowych. Niestety, w przypadku uszkodzenia bramy, takie rozwiązanie generuje ogromne koszty. Wykres przedstawia zależność energii od wysokości drzwi, przy założeniu, że temperatura w mroźni wynosi -25°C, a w pomieszczeniu przyległym +10°C.

Bramy szybkobieżne Dynaco wyposażone są w funkcję automatycznego systemu naprawy. W przypadku uderzenia w bramę obcego obiektu (np. samochodu), płat bramy pochłania siłę uderzenia i uwalnia się z prowadnic bocznych, nie powodując przy tym uszkodzeń samej bramy. Podczas następnego cyklu otwarcia i zamknięcia bramy następuje samoczynne wprowadzenie płata bramy w prowadnice boczne. Brama jest gotowa do użytku bez konieczności interwencji serwisu i kosztownych napraw.

Rozwiązania poprawiające efektywne funkcjonowanie bramy szybkobieżnej w chłodni i mroźni

Funkcje bram Dynaco do chłodni i mroźni:
 • Sterowana wysokość i prędkość otwierania
 • Lepsze uszczelnienie
 • Automatyczna naprawialność
 • Większe bezpieczeństwo
 • Izolowana kurtyna bramy
 • Miękka dolna krawędź
 • Minimalna konserwacja
Korzyści z zastosowania bram:
 • Kontrola energii
 • Kontrola temperatury
 • Kontrola oblodzenia
 • Kontrola kondensacji
 • Niezawodność pracy
 • Bezpieczeństwo użytkowania
 • Szybki zwrot kosztów inwestycji

Przeczytaj także:

Jak nie rozpuścić pieniędzy inwestora, czyli o kosztach eksploatacji bram szybkobieżnych w mroźni

Bramy szybkobieżne w konfiguracji z innymi bramami