Bramy szybkobieżne dla chłodni i mroźni

Każdy sektor przemysłu posiada specyficzne uwarunkowania dla bram przemysłowych, które należy spełnić, aby działały prawidłowo i spełniały swoje funkcje. Nie inaczej jest z przemysłem chłodniczym i mroźniczym, gdzie między dzielonymi pomieszczeniami występują duże różnice temperatur.


Wymiana mas powietrza między dzielonymi pomieszczeniami może w mroźni powodować wiele problemów, takich jak:

 • uszkodzenie towarów lub wózków widłowych spowodowane zalegającym na podłodze lodem
 • brak stałej temperatury – wzrosty temperatury wewnątrz mroźni powodują utratę energii i wysokie koszty utrzymania
 • zamarzanie elementów mechanicznych -lód tworzący się na częściach urządzeń w istotny sposób skraca ich żywotność oraz zmniejsza efektywność ich działania.
 • usuwanie oblodzenia

Częste otwieranie bram powoduje wymianę zimnego powietrza z mroźni i powietrza ciepłego pochodzącego z pomieszczenia przyległego. Zjawisko to nazywane jest konwekcją. W warunkach chłodniczych oznacza to, że zimne powietrze ucieka z mroźni do ciepłego pomieszczenia przyległego, podczas gdy ciepłe powietrze przemieszcza się górną częścią otworu bramowego do mroźni.

Na czym polega konwekcja?
Konwekcja
 • strata energii przez otwieranie i zamykanie drzwi
 • fizyczny ruch powietrza

  80 % strat energii

zrozumiec konwekcje

Na czym polega przenikanie i przewodzenie?

Przenikanie to przenoszenie ciepła z pomieszczenia o temperaturze wyższej do pomieszczenia o temperaturze niższej, spowodowane m.in. zbyt słabym uszczelnieniem. Stanowi 15 % strat energii w chłodniach i mroźniach. Przewodzenie przez materiał bramy stanowi 5 % strat energii.

zrozumiec przenikanie, przewodzenie

Przenikanie
 • straty energii poprzez krawędź drzwi
 • słabe uszczelnienie

  15 % strat energii

Przewodzenie
 • strata energii poprzez panel drzwi
 • ubytek przez materiał

  5 % strat energii


Straty energii spowodowane otwartą bramą

unikalny system samonaprawy kurtyny

straty energii przez otwarta brame

 

Specyfika warunków pracy w magazynach głębokiego mrożenia wymaga od stosowanych urządzeń technicznych możliwości odpowiedniego sterowania. Podczas eksploatacji bram w mroźni nie można wykluczyć losowych zdarzeń w postaci kolizji środków transportu wewnętrznego z bramą. Przypadkowe kolizje są przeważnie brzemienne w skutkach dla bram twardych lub bram miękkich, które zawierają elementy sztywne i łamliwe. Kolizje powodują znaczne uszkodzenia, a co za tym idzie, wydłużony czas ciągłego otwarcia bramy. W pomieszczeniach mroźniczych często mamy do czynienia z wysokim przejściem, dzięki czemu możliwy jest przejazd wózków widłowych. Niestety, w przypadku uszkodzenia bramy, takie rozwiązanie generuje ogromne koszty. Wykres przedstawia zależność energii od wysokości drzwi, przy założeniu, że temperatura w mroźni wynosi -25°C, a w pomieszczeniu przyległym +10°C.

Bramy szybkobieżne Dynaco wyposażone są w funkcję automatycznego systemu naprawy. W przypadku uderzenia w bramę obcego obiektu (np. samochodu), płat bramy pochłania siłę uderzenia i uwalnia się z prowadnic bocznych, nie powodując przy tym uszkodzeń samej bramy. Podczas następnego cyklu otwarcia i zamknięcia bramy następuje samoczynne wprowadzenie płata bramy w prowadnice boczne. Brama jest gotowa do użytku bez konieczności interwencji serwisu i kosztownych napraw.

Rozwiązania poprawiające efektywne funkcjonowanie bramy szybkobieżnej w chłodni i mroźni
Konstrukcja wsporcza pod bramy Freezer M2
Składa się z płyty warstwowej lub styropianu ekstrudowanego o grubości 50 mm, co zabezpiecza przed powstaniem mostków termicznych, a także z profilu zamkniętego konstrukcji wsporczej (stal nierdzewna, KO lub ocynkowana).
Górna uszczelka nakładowa
Elastyczny rękaw usytuowany na płacie bramy w taki sposób, że dla pozycji zamkniętej bramy przerzucony jest poza wał nawojowy na stronę zewnętrzną w obszar nadproża, dzięki czemu sprężyście doszczelnia belkę nadprożową.
Dolna uszczelka
U dołu płata bramy znajduje się elastyczny rękaw. Gdy brama jest zamknięta, miękki rękaw dopasowuje się do nierówności podłogi. Przylegając powierzchniowo stanowi odporne na wiatr uszczelnienie dołu bramy.
Pionowe uszczelki taśmowe
Szczelność między prowadnicami a obudową uzyskano, stosując pionowe uszczelki taśmowe. Ich sprężystość i usytuowanie w obudowie powoduje przy wzroście parcia wiatru samoczynne doszczelnienie blokujące wzrost przepływu powietrza.
Ogrzewana dolna część prowadnicy
ogrzewana dolna czesc prowadnicy

Zapobiega gromadzeniu się lodu lub śniegu. Przekładka termiczna eliminuje efekt tzw. „mostka termicznego„.

Dodatkowa taśma uszczelniająca

dodatkowa tasna uszczelniajaca

Zapobiega przedostawaniu się powietrza do wnętrza pomieszczenia.

Zamknięta powierzchnia ogrzewania prowadnic
Zapobiega przed stratami ciepła. Dodatkowo system podgrzewania prowadnic sterowany jest przy pomocy termostatu. W momencie kiedy temperatura spada poniżej zakodowanej temperatury, ogrzewanie prowadnic jest automatycznie uruchamiane. Pozwala to na wyeliminowanie dodatkowych kosztów energii.
Zestaw uziemiający
Zabezpieczenie przed porażeniem prądem

Funkcje bram Dynaco do chłodni i mroźni:
 • Sterowana wysokość i prędkość otwierania
 • Lepsze uszczelnienie
 • Automatyczna naprawialność
 • Większe bezpieczeństwo
 • Izolowana kurtyna bramy
 • Miękka dolna krawędź
 • Minimalna konserwacja
Korzyści z zastosowania bram:
 • Kontrola energii
 • Kontrola temperatury
 • Kontrola oblodzenia
 • Kontrola kondensacji
 • Niezawodność pracy
 • Bezpieczeństwo użytkowania
 • Szybki zwrot kosztów inwestycji

Przeczytaj także:

Jak nie rozpuścić pieniędzy inwestora, czyli o kosztach eksploatacji bram szybkobieżnych w mroźni

Bramy szybkobieżne w konfiguracji z innymi bramami