ATEX

Bramy Dynaco S-5 Atex do zastosowań przeciwwybuchowych. Nowa generacja bram szybkobieżnych

atex dynacoNowy produkt belgijskiego producenta bram – firmy Dynaco to bramy szybkobieżne ATEX przeznaczone dla obszarów, gdzie występuje zagrożenie wybuchem. Bramy znajdą zastosowanie w strefach, w których istnieje ryzyko wystąpienia atmosfery wybuchowej.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem, należy wykluczyć wszelkie możliwe źródła zapłonu. W związku z tym każde urządzenie musi być wyprodukowane w tzw. wykonaniu przeciwwybuchowym (Ex), co zmniejsza, a nawet całkowicie eliminuje ryzyko wybuchu.

Poznaj niewątpliwe korzyści ze stosowania bram szybkobieżnych Atex.

Płynne działanie bramy

Bramy DYNACO S-5 ATEX są dostarczane z enkoderem ATEX, który sprawia że otwieranie i zamykanie bramy jest płynne i niezawodne. Brama zatrzymuje się w określonych pozycjach, bez potrzeby zmiany ustawień. Nie ma ryzyka, że płat bramy będzie pracował poza zadanym zakresem. Dzięki temu, unika się uszkodzeń bram, a także czasochłonnych interwencji serwisowych.

Oszczędność energii

Jednym z głównych powodów do montażu bram DYNACO, jest oszczędność energii. Szybkie działanie bram oraz dobre przyleganie uszczelek, pomagają zachować wymagane warunki w danym obszarze. To wszystko pozwala na znaczące obniżenie kosztów energii.

Bezpieczeństwo

Wszystkie bramy DYNACO, dzięki elastycznym płatom, są wyjątkowo w użytkowaniu. Jednak w środowisku zagrożonym wybuchem, wymagania dotyczące bezpieczeństwa są o wiele bardziej złożone. Z bramami DYNACO S-5 ATEX, nic nie jest pozostawione przypadkowi. Wszystkie metalowe elementy wykonane są ze stali nierdzewnej, natomiast części niemetalowe o powierzchni większej niż 20cm² zastąpiono materiałami antystatycznymi. Co więcej, detektor dolnej krawędzi (WDD) oraz fotokomórki są w pełni iskrobezpieczne (EEx i). Daje to gwarancję, że bramy DYNACO S-5 ATEX nie generują iskier, które mogą prowadzić do wybuchu.

Brak przestojów w produkcji

Płat bramy po wysunięciu z prowadnic na skutek uderzenia, jest ponownie umieszczany w prowadnicach automatycznie, bez potrzeby interwencji serwisu i bez przestojów w produkcji. To rozwiązanie oszczędza nie tylko czas, ale także energię!

Lepsze warunki pracy

Bramy Dynaco w wersji S-545 Atex Power są odpowiednie dla zastosowań w obszarach zewnętrznych. Specjalnie zaprojektowane prowadnice boczne oraz ich dolne wzmocnienia, pozwalają bramom pracować przy regularnym obciążeniu wiatrem. W ten sposób Twoje pomieszczenia chronione są przed złymi warunkami pogodowymi, a komfort pracy pracowników wzrasta.

Praca przy ciężkich warunkach

Bramy Dynaco w wersji S-555 Atex All Weather są przygotowane do działania w trudnych warunkach pogodowych. Elastyczny płat bramy ugina się pod wpływem naporu wiatru, podczas gdy specjalne wzmocnienia uniemożliwiają wypchnięcie kurtyny z bocznych prowadnic. To sprawia, że bramy Dynaco S-555 Atex All Weather są odpowiednie do wszystkich rodzajów wysoko wymagających zastosowań.

Bramy szybkobieżne do obszarów zagrożonych wybuchem DYNACO S-5 ATEX są w pełni zgodne z nową Dyrektywą ATEX 2014/34/UE i oficjalnie atestowane dla poniższych zastosowań:

3G IIC T4
3D IIIB T135°C

Wyjaśnijmy pokrótce, co powyższe zapisy oznaczają:

3G/3Dkategoria urządzenia

Oznacza możliwość zastosowania  w strefie 2 (dla gazów) i strefie 22 (dla pyłów), gdzie atmosfera wybuchowa występuje rzadko, w warunkach normalnej pracy nie jest obecna, a jeżeli wystąpi, to tylko przez krótki okres

IIC/IIIBpodgrupa wybuchowości

Urządzenia elektryczne podgrupy II (dla pyłów) i III (dla gazów) są przeznaczone do użytkowania w miejscach, gdzie występują gazowe atmosfery wybuchowe inne niż w kopalniach (gdzie występuje zagrożenie wybuchem gazu kopalnianego)
IIC – Materiały niebezpieczne to acetylen, wodór, etylen, propan
IIIB – Materiały niebezpieczne to pyły przewodzące (metalowe), pyły nieprzewodzące (węglowe) oraz lotne pyły palne

T4/T135°Cklasa temperaturowa

Maksymalna temperatura na powierzchni urządzenia oraz temperatura zapłonu gazów to 135°C

Dostępne są trzy typy bram szybkobieżnych Dynaco o charakterze przeciwwybuchowym:

 • dla zastosowań wewnętrznych S-535 Atex Compact
 • dla zastosowań zewnętrznych S-545 Atex Power
 • dla zastosowań zewnętrznych S-555 Atex All Weather

Brama szybkobiezna Dynaco Atex CompactDane techniczne bramy szybkobieżnej S-535 ATEX Compact

 • Obszar zastosowania: wewnątrz budynku
 • Wymiary [mm]: do 5500 x 5500
 • Otwieranie: do 1 m/s
 • Klasa odporności wiatrowej:
  Klasa 2 (do wym. 4500 x 5500 m klasa 3)
 • Przenikanie wody: Klasa 1
 • Pobierz prospekt

Brama szybkobiezna Dynaco Atex PowerDane techniczne bramy szybkobieżnej S-545 ATEX Power

 • Obszar zastosowania: na zewnątrz budynku
 • Wymiary [mm]: do 5500 x 5500
 • Otwieranie: do 1 m/s
 • Klasa odporności wiatrowej:
  Klasa 3 (do wym. 4000 x 5500 m klasa 4)
 • Przenikanie wody: Klasa 2
 • Wzmocnienie prowadnic do wysokości 300 mm
 • Pobierz prospekt

Brama szybkobiezna Dynaco All Weather AtexDane techniczne bramy szybkobieżnej S-555 ATEX All Weather

 • Obszar zastosowania: na zewnątrz budynku
 • Wymiary [mm]: do 5500 x 5500
 • Otwieranie: do 1 m/s
 • Klasa odporności wiatrowej:
  Klasa 4 (do wym. 5000 x 5500 m klasa 5)
 • Przenikanie wody: Klasa 3
 • Wzmocnienie prowadnic na całej wysokości
 • Pobierz prospekt